ලොතරැයි දිනුම් ඇදීම්වලින් ජයග්‍රහණ ලැබී ඇති බව පවසමින් ජනතාවගෙන් මුදල් වංචා කිරීමේ බරපතල ජාවාරමක් රට තුළ ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතිනවා.

අදාළ ත්‍යාග ලබාදීම සඳහා රේගු සහ ප්‍රවාහන ගාස්තු අය කරන බව පවසා මුදල් වංචා කිරීමයි මෙහිදී නිරීක්ෂණය වී ඇති කාරණය වන්නේ.

අදාළ සිදුවීම් සම්බන්ධයෙන් පැමිණිලි 101 ක් ලැබී ඇති බවත්, රුපියල් මිලියන 61 ක වංචා සිදුව ඇති බව විමර්ශනවලදී අනාවරණ වී ඇති බවත් පොලීසිය සඳහන් කළා.

LEAVE A REPLY