නාවික හමුදාව විසින් සිදුකළ විශේෂ සෝදිසි මෙහෙයුමකදී මුලතිව් මුල්ලිවයික්කාල් ප්‍රදේශයේ සංවර්ධනය කරමින් පවතින පෞද්ගලික ඉඩමක තිබී පුපුරණ ද්‍රව්‍ය තොගයක් සොයා ගැනීමට සමත් වුණා.

නැගෙනහිර නාවික විධානය විසින් සිදුකළ මෙම‍ විශේෂ සෝදිසි මෙහෙයුමේදී මුලතිව්, මුල්ලිවයික්කාල් ප්‍රදේශයේ සංවර්ධනය කරමින් පවතින පෞද්ගලික ඉඩමක සුන්බුන් අතර තිබියදී මෙම පුපුරණ ද්‍රව්‍ය සොයා ගැනීමට හැකිවූ අතර, එම පුපුරණ ද්‍රව්‍ය එල්ටීටීඊ සංවිධානය විසින් පසුගිය මානුෂීය මෙහෙයුම පැවති සමයේ මෙම ප්‍රදේශයේ සඟවා තබන ලද පුපුරණ ද්‍රව්‍ය බවට සැකපළ කරනවා.

මෙම මෙහෙයුමේදී නාවික හමුදාව විසින් ප්ලාස්ටික් ආවරණ තුනක බහාලන ලද ටී එන් ටී වර්ගයේ පුපුරණ ද්‍රව්‍ය කිලෝ 45 කට ආසන්න ප්‍රමාණයක්, සී 4 වර්ගයේ පුපුරණ ද්‍රව්‍ය කිලෝ 05කට ආසන්න ප්‍රමාණයක්, මිලිමීටර 81 ප්‍රමාණයේ මෝටාර් බෝම්බ 07ක්, වර්ගය හඳුනා ගැනීමට නොහැකි ෆියුස් 15ක ප්‍රමාණයක්, එක්ස්පෙලින් චාජර් 118ක ප්‍රමාණයක්, ක්ලේමෝ බෝම්බයක්, වර්ගය හඳුනාගත නොහැකි කිලෝ 08ක් බරැති බෝම්බයක කොටසක් සහ විදුලි ඩෙටනේටරයක් සොයා ගැනුණා.

LEAVE A REPLY