පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබදව සාක්ෂි ලබා දීම සදහා පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබද සොයන ජනාදිපති කොමිසම වෙත පැමින තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY