පාසල් සහ හමුදා නිල ඇඳුම් රෙදි දේශීය රෙදිපිළි කර්මාන්තකරුවන්ගෙන් ලබා ගැනීමට ජනාධිපතිතුමන් ඇතුළු අමාත්‍ය මණ්ඩලය ගනු ලබන තීරණය හේතුවෙන් මෙරට රෙදිපිළි කර්මාන්තයේ ස්වර්ණමය යුගයකට පාර කැපෙන බවත් එම යුග මෙහෙවරට උර දී සිටින කර්මාන්ත අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ මහතාට ප්‍රණාමය පුද කර සිටින බවත් දේශීය රෙදිපිළි නිෂ්පාදකයන්ගේ සංගමය පවසයි.

දේශීය රෙදිපිළි නිෂ්පාදකයන්ගේ සංගමයේ නියෝජිතයන් පිරිසක් අද කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේ දී කර්මාන්ත අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ මහතා හමු වූ අවස්ථාවේ දී එම සංගමය වෙනුවෙන් ක්‍රියේටිව් ටෙක්ස්ටයිල් සමාගමේ අලෙවි අධ්‍යක්ෂ සරත් බී. හෙට්ටිගේ මහතා මාධ්‍ය වෙතද අදහස් දක්ව ඇත.

LEAVE A REPLY