එක්සත් ජාතික පක්‍ෂයට සිදු වූ දේ වර්තමාන රජයටද සිදුවීමේ අනතුරක් පවතින බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය විදුර වික්‍රමනායක මහතා අවධාරණය කළා.

ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ රිෂාඞ් බදියුධීන් අත්අඩංගුවට ගැනීම වැනී අතැම් ක්‍රියාමාර්ග සම්බන්ධයෙන් ජනතාවද ප්‍රශ්න කරමින් සිටින තත්ත්වයක් නිර්මාණය වී ඇති බවයි.

කොළඹ පැවැති උත්සවයකින් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් විදුර වික්‍රමනායක මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළා.

LEAVE A REPLY