ග්‍රාමීය සංවර්ධනය වෙනුවෙන් අයවැය මඟින් වෙන්කරන මුල්‍ය ප්‍රතිපාදන වඩාත් පලදායිව භාවිතයට ගැනීමට අදාලව විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් සම්පාදනය කිරීමට රජය අවදානය යොමුකර තිබෙනවා. අතීත අත්දැකීම් මත පදනම්ව මෙම වැඩපිළියෙල හදුන්වාදීම ඉතා වැදගත් බවයි ආර්ථික පුණර්ජීවනය හා දරිද්‍රතාව තුරන් කිරීම සඳහා වූ ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකායේ සභාපති බැසිල් රාජපක්‍ෂ මහතා පෙන්වා දී තිබෙන්නේ.

කැබිනට් සහ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් හා දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු සභාපතිවරුන් සමඟ ඉදිරි සංවර්ධන ක්‍රියාවලියට අදාලව කොළඹ පැවැති සාකච්ඡාවකදී බැසිල් රාජපක්‍ෂ මහතා පෙන්වා දී ඇත්තේ ඉදිරි සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය ජාතික වැඩපිළිවෙලක් ලෙස ක්‍රියාත්මක කළ යුතු බවයි.

ග්‍රාමීය වශයෙන් දියුණු යටිතල පහසුකම් පද්ධතියක් ඇති කිරීම සෞභාග්‍යයේ දැක්ම ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයෙන් ලබාදුන් වැදගත්ම පොරොන්දුවක්. එම ක්‍රියාධාමයට අදාලවයි මෙම සාකච්ඡාව කැඳවා තිබුණේ. එමෙන්ම අමාත්‍යවරුන් මෙන්ම රජයේ සෙසු නියෝජිතයින් කමිටු වශයෙන් රැස්වී ඉදිරි සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය සඳහා දායක වීම ඉතා වැදගත් බවටද මෙහිදී යෝජනා වී තිබෙනවා.
ඒ යටතේ සමාජ යටිතල පහසුකම් හා සංවර්ධන කමිටුව, ජීවනෝපාය සංවර්ධන කමිටුව, දේශීය නිශ්පාදන කර්මාන්ත වැඩි දියුණු කිරීමේ සංවර්ධන කමිටුව සහ ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන කමිටුව ලෙස දිස්ත්‍රික් හා ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් කමිටු පිහිටුවීමට නියමිතයි.

LEAVE A REPLY