වර්තමානයට ගැලපෙන ආකාරයේ සෞඛ්‍ය පනතක් සම්මත කිරීම මේ මොහොතේ 20 වන සංශෝධනයක් සම්මත කරනවාට වඩා වැදගත් බව විපක්‍ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා. නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ ජනතාවගේ රැකරවණයට වඩා බලය තහවුරු කර ගැනීම වර්තමාන රජයේ ප්‍රතිපත්තිය වී ඇති බවයි.

විපක්‍ෂ නායකවරයා පෙන්වා දෙන්නේ සෞඛ්‍ය පනතක් සම්මත කර ගැනීම මේ මොහොතේ ඉතා වැදගත්ම ක්‍රියාවක් වන බවයි. එමෙන්ම එැවැනි පනතක අවශ්‍යතාව අදට වඩා හෙට දිනයේ රටටම දැනෙනු ඇතැයිද ඔහු පෙන්වා දෙනවා.

එවැනි අවශ්‍යතා මඟහරිමින් වර්තමාන රජය ඉතා වේගයෙන් ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී ඒකාධිපති ගමනකට සැලසුම් සකසමින් සිටින බවද පෙන්වා දෙන විපක්‍ෂ නායකවරයා සිය නිවේදනයෙන් අවධාරණය කර ඇත්තේ 20 සම්මත කර ගැනීමට වෙරදරණ ආණ්ඩුවට කාලීන අවශ්‍යතාව සලකා බලා සෞඛ්‍ය පනතක් සම්මත කිරීමට උනන්දුවක් නොතිබීම කණගාටුවට කරුණක් වන බවයි.

LEAVE A REPLY