වයස අවුරුදු 18 සම්පූර්ණ වූ විගස ඡන්ද අයිතිය ලබාදීම උදෙසා විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන සලසා දෙන්නැයි අගමැතිවරයාගෙන් ඉල්ලීමක් සිදුකළ බව මැතිවරණ කොමිෂමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා ප්‍රකාශ කළා. වයස අවුරුදු 18 සම්පූර්ණ වූ විගස එම පුරවැසියන්ට ඡන්ද අයිතිය ලබාදීම ඉතා වැදගත් කාරණයක් වන අතර, එහ කාලයක් පුරා සංවාදයට භාජනය වූ කාරණයක්ද වනවා. ඒ සඳහා ඡන්ද හිමි නාම ලේඛනය මාස තුනකට වරක් බැඟින් යාවත්කාලීන කිරීම අත්‍යාවශ්‍ය බවයි මැතිවරණ කොමිෂමේ සභාපතිවරයා පෙන්වා දී තිබෙන්නේ.

මේ අතර විදේශගත ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට ඡන්ද අයිතිය ලබාදීම, මැතිවරණ වියදම් පාලනය කිරීම, අබාධිත පුද්ගලයන්ට පහසුකම්වලින් සමන්විත ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන සකස් කිරීම සහ විශේෂ ව්‍යාපෘති යටතේ ඊ-ඡන්ද ක්‍රමය හදුන්වාදීම ඇතුළු කරුණු රැසක් පිළිබඳ අගමැතිවරයා දැනුම්වත් කිරීමටද මැතිවරණ කොමිෂමේ බලධාරීන් පියවර ගෙන තිබෙනවා.

මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා පෙන්වා දී ඇත්තේ වර්තමාන සමාජ ක්‍රමය තුළ මැතිවරණ නීති සංශෝධනය වීම අත්‍යවශ්‍ය කරුණක් ලෙස හදුනාගෙන ඇති බවයි.

LEAVE A REPLY