කොවිඞ් වසංගත තත්වය හමුවේ තාවකාලිකව වසා දමනු ලැබූ ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන කාර්යාලය සහ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල අද සිට යළි මහජන සේවා වෙනුවෙන් විවෘත වනවා. එම දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කළ නිවේදනයේ දැක්වෙන්නේ දුරකථනය මාර්ගයෙන් කලින් දින වෙන් කරගැනිමේ ක්‍රමවේදය යටතේ මහජන සේවා පවත්වාගෙන යාමට සැලසුම් කර ඇති බවයි.

දෙපාර්තමේන්තු පරිශ්‍රය වෙත මහජනතාව පැමිණිමේදී සෞඛ්‍යාරක්ෂිත ක්‍රමවේද අනුගමනය කිරීම අනිවාර්යය බව එම නිවේදනයේ සඳහන්.

LEAVE A REPLY