තායිලන්ත රාජ්‍ය තන්ත්‍රයේ ප්‍රතිසංස්කරණ ඉල්ලා සිදු කෙරෙන විරෝධතා තවදුරටත් ක්‍රියාත්මකයි.

පසුගිය මාස තුනක කාලය පුරා තායිලන්ත රාජ්‍ය තන්ත්‍රයේ හා රජයේ ප්‍රතිසංස්කරණ සිදුකළ යුතු බව පවසමින් රටපුරා උද්ඝෝෂණ ක්‍රියාත්මක වනවා.

තත්ත්වය පාලනය කිරීම සදහා තායිලන්ත රජය ජාතික ආරක්ෂාවට බලපාන කරුණු ඇතුළත් ප්‍රවෘත්ති හා තොරතුරු අන්තර්ජාලය හරහා හුවමාරු කිරීම තහනම් කර තිබෙනවා.

දේශපාලන රැස්වීම් හා පුද්ගලයින් පස් දෙනෙකුට වඩා අනවසරයෙන් ඒකරාශී වීමද තායිලන්තය තුළ තහනම් බවයි වාර්තා වන්නේ. කෙසේ වුවද සියලු‍ නව නීති මධ්‍යයයේ එරට රජු මහා වජිරලෝන්කෝන් ගේ බලතල කප්පාදු කළ යුතු බව පවසමින් උද්ඝෝෂණ ක්‍රියාත්මක වනවා.

ඒරට අග්‍රාමාත්‍ය වරයා ද නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සදහන් කර සිටින්නේ ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමට ඔහුගේ කිසිදු සූදානමක් නැති බවයි.

LEAVE A REPLY