එළබෙන 23වන දින තෝරාගත් පළාත් කිහිපයක් සදහා පාසල් කිහිපයක් ආරම්භ කිරීම සම්බන්දයෙන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශ ගත් තීරණය පිළිබදව විපක්ෂය නියෝජනය කරමින් චමින්ද විජේසිරි මන්ත්‍රීවරයා අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ජි. එල්. පිරිස් මහතාගෙන් විමසීමක් කළා . මේ ඒ සදහා අදහස් දැක්වූ අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ජි. එල්. පිරිස් මහතා.

මීට අමතරව රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලවල උපකුලපතිවරුන් තෝරා පත්කිරිමේ ක්‍රමවේදය සම්බන්ධයෙන් විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් අද පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රශ්න කිරිමත් සමඟ උණුසුම් සංවාදයක් ද ඇති වුණා.

ඒ, විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධයක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා සහ අමාත්‍ය ජි. එල්. පිරිස් මහතා සමගයි.

එම සංවාදයට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි හේෂා විතානගේ මහතා සහ නියෝජ්‍ය කතානායක රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතාද මැදිහත් වුණා.

LEAVE A REPLY