කොරෝනා අවදානම හමුවේ රජයේ වැඩපිළිවෙල ඉතා අපැහැදිලි බව විපක්‍ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා. තුන්වන දිනයේ අයවැය විවාදය ආරම්භ කරමින් විපක්‍ෂ නායකවරයා මෙම විමසීම සිදුකළා.

ඒ සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා,

ක්‍රීඩා හා තරුණ කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්‍ෂ මහතාද විවාදයේදී අදහස් දැක්වූවා. එහිදී ඔහු කියා සිටියේ යැපෙන්නන් බිහිකිරීමෙන් වැලකී ව්‍යවසායකයින් බිහිකිරීම රජයේ අපේක්‍ෂාව බවයි.

LEAVE A REPLY