ශ්‍රී ලංකාවේ කුඩා දරුවන් වෙසෙන පවුල්වල මූලික අවශ්‍යතා සපුරාලීම සම්බන්ධයෙන් එක්සත් ජාතින්ගේ ළමා අරමුදලේ අවධානය යොමුව තිබෙනවා. දරුවන්ගේ රැකවරණය, පෝෂණය, අධ්‍යාපනය ඉහළ නැංවීම යන කාරණා සඳහා පූර්ණ සහය පළ කරන බවයි එම එක්සත් ජාතින්ගේ සංවිධානයේ නියෝජිතයින් පිරිසක් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ෂෙහාන් සේමසිංහ මහතා සමඟ ඊයේ පැවති සාකච්ඡාවකදී සඳහන් කර තිබුණේ. බත්තරමුල්ලේ පිහිටි සමෘද්ධි ගෘහ ආර්ථික හා ව්‍යාපාර සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේදී එම සාකච්ඡාව පවත්වා තිබුණා.

මේ හි දී දිලිඳු, වැඩිහිටි, ආබාධිත සහ වකුගඩු රෝගී ජනතාව ඉලක්ක කර ගනිමින් දැනට සිදුකරන වැඩසටහන් පිළිබඳ විෂයභාර රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා එක්සත් ජාතීන්ගේ නියෝජිතයින් දැනුම්වත් කිරීමටද පියවර ගෙන තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY