කෙරෝනා වසංගත තත්ත්වය හමුවේ පීඩාවට පත්ව සිටින පවුල් වෙත රුපියල් 5000 ක් බැගින් ලබාදෙන්නේ සතියකින් වියදම් කර ගැනීමට නොවන බව අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ මහතා පවසනවා. කොළඹ හුදෙකලා ප්‍රදේශවල ජනතාව මුහුණ දී සිටින ගැටළු පිළිබඳ විපක්‍ෂ මන්ත්‍රි මනෝ ගනේෂන් මහතා කළ විමසීමකට පිළිතුරු දෙමින් වීරවංශ මහතා මෙම අදහස් දැක්වීම සිදුකළා.

LEAVE A REPLY