මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගය ඉදිකිරීමේදී සිදුව ඇති අක්‍රමිකතා රැසක් කෝප් කමිටුවේදී හෙලි වී තිබෙනවා.

පාර්ලිමේන්තුවේ සන්නිවේදන අංශය සඳහන් කළේ මෙම මාර්ගයේ ශක්‍යතා අධ්‍යයනයට පමණක් රුපියල් බිලියන 1 යි දශම 7 කට වැඩි මුදලක් වැය කර ඇති බවයි.

එමෙන්ම, 2015 සිට 2019 දක්වා කඩවත සිට මීරිගම දක්වා පළමු කොටසේ වැඩ කටයුතු ප්‍රමාද වීම හේතුවෙන් රුපියල් බිලියන 8 ක මූල්‍ය අලාභයක් සිදුව ඇති බව ද අනාවරණ වී තිබෙනවා.

එමෙන්ම, 2012 වර්ෂයට පෙර මෙම අධිවේගී මාර්ගය ඉදිකිරීම සඳහා ශක්‍යතා අධ්‍යයන වාර්තාවක් සඳහා රුපියල් මිලියන 284 ක මුදලක් වැය වී ඇති බව ද කෝප් කමිටුවේදී ඊයේ අනාවරණ වුණා.

මෙම ඇතැම් ශක්‍යතා වාර්තා වර්තමාන අධිවේගී මාර්ග සඳහා කිසිදු ප්‍රයෝජනයක් නොවීම පිළිබඳව ද කෝප් කමිටුවේ සභාපතිවරයා කණගාටුව ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා.

එමෙන්ම, 2015 දී කිසිදු විද්වත් මත විමසීමකින් තොරව එfඬ්රමුල්ලේ සිට මීරිගම දක්වා ඉදිකිරීමට තිබූ මාර්ගය කඩවත සිට ඉදිකිරීමට තීරණය කර ඇති අතර, එම ශක්‍යතා අධ්‍යයනයට විශාල මුදලක් වැය කොට ඇති බව ද අනාවරණ වුණා.

එවකට කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් ද විද්වතුන්ගේ විමසීමකින් තොරව මෙම තීරණය ගෙන ඇති බවටයි කෝප් කමිටුවේදී හෙළි වුණේ.

LEAVE A REPLY