බණ්ඩාරගම අටලුගම ග්‍රාම සේවා වසම් අටක් හුදකලා කිරීමත් සමගම එම ග්‍රාම සේවා වසම් ආවරණය වන පරිදි යුද හමුදා සහ පොලිස් නිලධාරීන්ගෙන් සමන්විත පොලිස් මුර කපොලු10 ක් ස්ථාපිත කළ බව පානදුර කොට්ඨාස භාර පොලිස් අධිකාරී සංජය ඉරසිංහ මහතා පවසනවා.

අටලුගම නැගනහිර, අටලුගම බටහිර, කොරාවල, ගල්ගේ මණ්ඩිය, බෝගහවත්ත, බමුණුමුල්ල 659, ග්‍රාම සේවා වසම් ආවරණය වන පරිදි පොලිස් මුර කපොලු ස්ථාපිත කර තිබෙනවා.

එම ග්‍රාම සේවා වසම් වලට ඇතුළුවීමට නොහැකි ලෙස හා එම ග්‍රාම සේවා වසම් වලින් පිටතට පැමිණීමට නොහැකි ලෙස ආරක්ෂාව තර කර ඇති බවද ජේෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරිවරයා කියා සිටියා.

ඊට අමතරව අටලුගම ගම්මානයට පිවිසීමට තිබෙන කිම්මන්තුඩාව ප්‍රදේශයේ ඇළ මාර්ගයටද පොලිස් නාවික කොට්ඨාසයේ බෝට්ටු යොදවා තවදුරටත් ආරක්ෂාව තර කිරීමට කටයුතු කරන බවයි ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරිවරයා සඳහන් කළේ.

LEAVE A REPLY