අදත් තද වැසි

දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල සවස් කාලයේ වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති විය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. ඒ අනුව බස්නාහිර, සබරගමුව,මධ්‍යම, වයඹ සහ දකුණු...

බොහෝ ප්‍රදේශවලට අදත් වැසි

දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල සවස් කාලයේ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවීමේ හැකියාව අද දිනයේදීත් ඉහළ මට්ටමක පවතින බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. ඒ අනුව සබරගමුව, මධ්‍යම, ඌව,...

වර්ෂාවත් සමග ආපදා රැසක්

සබරගමුව, මධ්‍යම, ඌව සහ දකුණු පළාත්වලටත්, අනුරාධපුර, කුරුණෑගල, වව්නියාව දිස්ත්‍රික්කවලවලටත් මිලිමීටර් 100 ක පමණ තද වැසි ඇති විය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා...

අද පස්වරුවේ ගිගුරුම් සහිත වැසි

දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල සවස් කාලයේ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවීමේ හැකියාව තවදුරටත් ඉහළ මට්ටමක පවතින බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල සවස 2.00 න්...

දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවලට තද වැසි

දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල සවස් කාලයේ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවීමේ හැකියාව තවදුරටත් ඉහළ මට්ටමක පවතින බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. ඒ අනුව මධ්‍යම, සබරගමුව, දකුණු, බස්නාහිර...

කාලගුණයෙන් රතු නිවේදනයක්

ප්‍රබල අකුණු ඇති වීමේ අවදානමක් පිළිබඳව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව රතු නිවේදනයක් නිකුත් කර තිඛෙනවා. ඒ අනුව මධ්‍යම, සබරගමුව, උතුරු මැද සහ ඌව පළාත්වලත් මුලතිව් හා...

සවස් කාලයේ ගිගුරුම් සහිත වැසි

දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල සවස් කාලයේ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවීමේ හැකියාව තවදුරටත් ඉහළ මට්ටමක පවතින බව කාලගුණ විදය් දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. ඒ අනුව උතුරු මැද, මධ්‍යම සහ...

වායුගෝලය කැළඹෙයි – මි.මී. සියය ඉක්මවූ තද වැසි

දිවයිනට ගිණිකොන දෙසින් වන මුහුදු ප්‍රදේශය අවට වායුගෝලයේ පවතින කැළඹිලි සහිත ස්වභාවය හේතුවෙන් ඇතැම් පළාත්වලට මිලිමීටර් සියය ඉක්මවූ තද වැසි ඇතිවිය හැකි බව කාලගුණ...

ප්‍රදේශ කිහිපයකට අද පස්වරුවේ තද වැසි

දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවලට අද පස්වරුවේ සිට නැවතත් තද වැසි අපේක්ෂා කළ හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කළා. කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් අතුල කරුණානායක...

අද පස්වරුවේ ගිගුරුම් සහිත වැසි

අධික වැසි සහිත කාලගුණය හමුවේ ඇති වූ ආපදා තත්ත්වය මේ වන විට පහව යමින් පවතිනවා. ජාතික ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය පවසන්නේ නිවාස හානි සම්බන්ධයෙන් මේ වන...